You are here

Referát legislatívno právny a súdnych sporov

Vytlačiť

Referát legislatívno právny a súdnych sporov

Zamestnanci oddelenia/referátu :

 • MICHALÍKOVÁ Ivana, Mgr.
  OSRMANOVÁ Eva, Tel. kontakt: 02/602 59 248
  KITANOVIČOVÁ Jarmila, tel. kontakt: 02/602 59 248
  KOVÁČOVÁ Mária, Mgr. Tel. kontakt: 02/602 59 221
  GULLAR Darina, JUDr., tel. kontakt: 02/602 59 220
  PECEŇ Pavol, tel. kontakt: 02/602 59 265
  LITAVSKÁ Veronika, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 220, 02/602 59 265
   

Formuláre a tlačivá