You are here

Referát jedálne pre dôchodcov

Vytlačiť

Referát jedálne pre dôchodcov

Vedúci/a :

Zamestnanci oddelenia/referátu :

  • DRAXLEROVÁ Oľga, tel. kontakt: 02/654 20 408