You are here

REFERÁT HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY / REFERÁT ÚDRŽBY A VEREJNOPROSPEŠNÝCH PRÁC

Vytlačiť

REFERÁT HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY / REFERÁT ÚDRŽBY A VEREJNOPROSPEŠNÝCH PRÁC

REFERÁT HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY
 
Vedúci/a :
  • HORÍNEK Anton, tel. kontakt: 02/602 59 191
Zamestnanci oddelenia/referátu :
  • RABAY Richard, tel. kontakt: 02/602 59 222
  • MAJER Lukáš
 
REFERÁT ÚDRŹBY A VEREJNOPROSPEŚNÝCH PRÁC 
 
Vedúci/a :
  • BRNA Daniel, tel. kontakt: 02/602 59 165