You are here

Referát daní, fakturácie a styk s bankou

Vytlačiť

Referát daní, fakturácie a styk s bankou

Vedúci/a :

PÁSTOROVÁ Mária, Mgr., Tel. kontakt: 02/602 59 244

Zamestnanci oddelenia/referátu :

KRAIC Ilona, Mgr. Tel. kontakt: 02/602 59 245

KUBALOVÁ Anna, tel. kontakt: 02/602 59 235,  všetky žiadosti týkajúce sa akcií (verejných podujatí)
AUGUSTÍNOVÁ Renáta, tel. kontakt: 02/602 59 241
KRÁLKOVÁ Magdaléna, tel. kontakt: 02/602 59 240
ŠPODOVÁ EVA, tel. kontakt: 02/602 59 241
MOZOLÁKOVÁ Eva, Tel. kontakt: 02/602 59 159
KARASOVÁ Zorka, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 246
PLEUKOVÁ Alena, tel. kontakt: 02/602 59 240

Tlačivá a formuláre
Sadzobník správnych poplatkov