You are here

Poslanci

Vytlačiť

Poslanci

 

 

 

 

 

Podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 551/2014 zo dňa 24.6.2014 má miestne zastupiteľstvo v 7. volebnom období 25 poslancov.

Voľby do orgánov obcí sa konali dňa 15. novembra 2014 a zvolení boli nasledujúci poslanci (v zátvorke sa nachádza informácia o politickej príslušnosti).

 

 

 

 

 

 

Bendík Igor, Ing. (SaS) - člen miestnej rady
igbendik@gmail.com
0915 771 557 

 

 

Berta Martin, Ing. CSc. (KDH)

martin.berta@slovanet.sk

0905 631 142

 

 

Borovička Zdeněk (bez politickej príslušnosti)

zdenek.borovicka@centrum.sk

0904 166 932

Borovička Zdeněk

 

Buzáš Peter, Mgr. (OKS) - člen miestnej rady

peterpv.buzas@gmail.com
0903 474 919

 

Dulla Vladimír, Ing. (bez politickej príslušnosti)

vladodu@gmail.com
0904 875 121

 

Hanulíková Iveta, Ing. (SMER - SD)

ivetahanulikova@gmail.com

654 22 921

 

Horecký Ján, Mgr. (bez politickej príslušnosti)

riaditel@svfrantisek.sk

0903 519 158

 

Kadnár Miroslav (bez politickej príslušnosti)

miroslav.kadnar@gmail.com

0905 610 086

 

Khuriová Mária, JUDr. (SIEŤ)

mariakhuri@gmail.com

 

Kmeťko Juraj, Ing. (bez politickej príslušnosti)

kmetkojuraj@gmail.com
0905 208 053

 

Krampl Róbert (bez politickej príslušnosti)

krampl.robert@gmail.com

0907 725 122

 

Labuda Ján, Mgr. (bez politickej príslušnosti) 

labuda.jan@gmail.com
0907 613 083

 

Lenč Peter, Ing. (KDH) - člen miestnej rady

peter.lenc@gmail.com

0905 525 299

 

Lukačovičová Iva, JUDr. (bez politickej príslušnosti)

lukacovicova@hotmail.com

 

Martinický Pavol, Ing. (bez politickej príslušnosti)

martinickypavol@gmail.com

 

Nagyová-Džerengová Petra, Ing. (Most - Híd)

petra.nagyova.dzerengova@gmail.com

 

 

Poláchová Lívia, Mgr. (bez politickej príslušnosti)
polachova@gmail.com

0903 745 037

 

Rosina Rudolf, Ing. (bez politickej príslušnosti)

rosina@acs.sk

0903 223 385

 

Savčinský Richard, Mgr. (bez politickej príslušnosti) - člen miestnej rady

savcinsky@gmail.com

0905 422 740

 

Šíbl Jaromír, RNDr., PhD. (bez politickej príslušnosti) - člen miestnej rady, tajomník miestnej rady

jaromir.sibl@karlovaves.sk
0904 382 533

 

Volková Zuzana, Ing. (bez politickej príslušnosti)

zuzana@volko.sk
0905 575 941

 

Záhradník Branislav, JUDr. PhDr. (bez politickej príslušnosti) - člen miestnej rady, zástupca starostky

branislav.zahradnik@karlovaves.sk
0903 428 155

 

Záhradníková Daniela, Ing. (bez politickej príslušnosti)

miss.daniela@gmail.com
0911 233 852

 

Zajac Marcel, Mgr. (bez politickej príslušnosti) - člen miestnej rady

zajac@changenet.sk
0918 639 471

 

Zemanová Anna, Ing. Mgr. (bez politickej príslušnosti) - člen miestnej rady

zemanh@pdcs.sk

0905 962 433