You are here

Oddelenia a referáty

Vytlačiť

Oddelenia a referáty

 
 
email: matrika@karlovaves.sk
Vedúci/a : LUKNÁROVÁ Eliška, tel. kontakt: 02/602 59 104, 02/602 59 168 
 
 
 

ODDELENIE DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Vedúci/a : DROTOVAN Michal, tel. kontakt: 02/602 59 218
 

 

STAVEBNÝ ÚRAD

email: stavebnyurad@karlovaves.sk

Vedúci/a : PAVLOVIČ Jaroslav, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 158

 

 

e-mail: skolstvo@karlovaves.sk
Vedúci/a školského oddelenia: JURKOVIČOVÁ Marta, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 237 
Vedúci/a školského úradu : ŠIKROVÁ Marta,Phdr., tel kontakt:02/602 59 237
 
 
Vedúci/a hospodárskej správy: HORÍNEK Anton, tel. kontakt: 02/602 59 191
Vedúci/a údržby a verejno prospešných prác: BRNA Daniel, vedúci verejnoprosp.služieb, tel. kontakt: 02/602 59 165
 
 
 
Vedúci/a: MAHĎÁKOVÁ Janka, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 251
 
 
Vedúci/a : MÓZEŠOVÁ Jana, tel. kontakt: 02/602 59 226, 0940 634 122
 
Referát posudkových činností a opatrovateľskej služby, opatrovatelstvo@karlovaves.sk
FRANZOVÁ Eva, Tel. kontakt: 02/602 59 167, 0940 634 124
 

 

Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov, socialne@karlovaves.sk
BIELČIKOVÁ Elena, tel. kontakt: 02/602 59 209

 

 

Senior Klub, Lackova 4
Vedúci/a : VIKTORY Igor, PhDr., tel. kontakt: 02/654 20 408, email: skl@karlovaves.sk
 
 
Senior Klub Nezábudka, Tilgnerova 1
Vedúci/a : PETRÁKOVÁ Alžbeta, tel. kontakt: 02/654 29 369 email: skt@karlovaves.sk
 
 
 
Vedúci/a : VAŠKOVIČ Peter,  Tel. kontakt: 02/602 59 224
 
 
 
Vedúci/a : PÁSTOROVÁ Mária,Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 244
 
 
 
 
ORGANIZAČNÉ ODDELENIE
e-mail: organizacne@karlovaves.sk
Vedúci/a : KOSNÁČ Gabriel, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 211
 
 
 
 
 
Vedúci/a : DZIVJÁKOVÁ Zuzana, Ing.,  Tel. kontakt: 02/602 59 225
 
 
 
 
 
 
 
Vedúci/a : MAJKA Adriána, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 206
 
 

REFERÁT MIESTNA KNIŽNICA
Vedúci/a : LABÁROVÁ Anna, tel. kontakt: 02/654 23 528, email: kniznica@karlovaves.sk

 
 

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE

e-mail: sluzbyskole@karlovaves.sk