You are here

Zber elektroodpadu

Vytlačiť

Zber elektroodpadu

2. apríl 2013

 

V sobotu 11. mája 2013 odvezieme bezplatne obyvateľom Karlovej Vsi nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu
 
 
 
 
AKO NA TO?
 1. Najneskôr do 7. mája 2013 kontaktujte Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
  Telefonicky počas úradných hodín MÚ: 02/602 59 215 alebo 02/602 59 222
  E-mail non-stop: halina.trubinyiova@karlovaves.sk, dagmar.krempaska@karlovaves.sk
 2. Nahláste nasledovné údaje:
  - druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
  - meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete odviezť spotrebiče
 3. V deň zberu 11. mája 2013 do 9:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu paneláka resp. za bránu rodinného domu.
Ďakujeme, že nám v priebehu dňa umožníte vstup do týchto priestorov a spotrebiče nevyložíte na ulicu.
Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál,
 
Viac informácií nájdete v priloženom letáku.