You are here

Latinské texty o Karlovej Vsi

Vytlačiť

Latinské texty o Karlovej Vsi

22. jún 2011

Zanietený historik a Karlovešťan Ing. Matúš Šrámek doručil na Miestny úrad Karlova Ves materiály, ktoré sa môžu týkať histórie Karlovej Vsi v latinskom jazyku. Zdrojom týchto materiálov je Archív hlavného mesta Bratislavy.

Týmto sa obraciame s prosbou na občanov, ktorí sú schopní text preložiť do slovenského jazyka, aby nám pomohli. Vaše preklady radi uvítame v emailovej schránke starostka@karlovaves.sk.

S úctou, Iveta Hanulíková, starostka

V prílohách sa nachádzajú latinské materiály :

listina MB šk. 121 str 01a.jpg

listina MB šk. 121 str 01b.jpg

listina MB šk. 121 str 02a.jpg

listina MB šk. 121 str 02b.jpg

listina MB šk. 121 str 03a.jpg

listina MB šk. 121 str 03b.jpg

listina MB šk. 121 str 12b.jpg