You are here

HUMANA 2011 - riešenie čo s obnoseným šatstvom

Vytlačiť

HUMANA 2011 - riešenie čo s obnoseným šatstvom

18. júl 2011
Od júla pribudli v našej mestskej časti zberné kontajnery pre zber použitých odevov, domácich textílií, topánok a doplnkov. Patria medzinárodnej organizácii Humana People to People. Sú zabezpečené proti vniknutiu zvonku, ich obsluha však nie je zložitá. Všetko odovzdané oblečenie je použité na rozvoj a podporu projektov, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom tretieho sveta v Afrike, Južnej Amerike, Indii a Číne.
 
Ako na to?
Oblečenie môžete jednoducho vhodiť do zberných kontajnerov zabalené do igelitových tašiek alebo vriec, jednoduchým zdvihnutím držadla sa presunie dovnútra. Prevádzku nádob zabezpečujú pracovníci organizácie, ktorí vyzbierané oblečenie roztriedia. Prosíme Vás, aby ste do zberných kontajnerov nevhadzovali odpad a jedlo.
 
Kontajnery boli v našej mestskej časti umiestnené na základe žiadosti obyvateľov, nakoľko už takýto zber obnoseného šatstva v iných mestských častiach funguje a majú s ním dobré skúsenosti.
 
Projekt zberu šatstva v Karlovej Vsi zabezpečila Mgr. Halina Trubínyiová z referátu ekológie a zelene.
 
Kde nájdete kontajnery?
Miesta uloženia zberných kontajnerov HUMANA v Karlovej Vsi:
 
1.  Sekulská ul. - roh parkovacieho miesta
2.  Samoška  /oproti MiÚ/ - zelená plocha
3.  Nad Lúčkami – F. Kostku - chodník oproti garážam
4.  Baníková ul. – Adámiho ul. 24-26 - od D. dielov
5.  Janotova ul. – Molecova ul. - roh
6.  KCK – Molecova ul. - nad kontajnermi
7.  Segnerova 2 - pri novinovom stánku
8.  Nadchod Nad Lúčkami – Karloveská ul. a Tilgnerová ul.
9.  OD Centrum - vedľa mliečneho automatu
 
Miesta uloženia zberných kontajnerov HUMANA - Dlhé diely:
 
1.  Pribišova terasa – Billa
2.  Pribišova ul.– trh, roh Majerníková ul.
3.  Beniakova 5A – zozadu parkovisko
4.  Veternicova 8 - chodník
5.  Veternicova ul. - Hlaváčiková ul. - zákruta
6.  Matejková ul. - Polícia - betónové kvádre
7.  Vnútroblok H. Meličkovej 19/A a 21
 
Fotografie kontajnerov tu