You are here

Bratislavská mestská karta

Vytlačiť

Bratislavská mestská karta

10. august 2011

Informačná kampaň v súvislosti so zvýšením tarifných sadzieb mestskej hromadnej dopravy. 

Dňom 1. augusta 2011 došlo k zvýšeniu tarifných sadzieb v mestskej hromadnej doprave. Pre obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave je toto zvýšenie čiastočne kompenzované poskytovaním bonusov (zliav) na Bratislavskú mestskú kartu. 

Hlavné mesto SR Bratislava v tejto súvislosti požiadalo MČ Bratislava - Karlova Ves o sprostredkovanie informácií obyvateľom mestskej časti. 

Informačný materiál o Bratislavskej mestskej karte je zverejnený v prílohe. Všetky informácie o Bratislavskej mestskej karte nájdete aj na webovej stránke www.karta.bratislava.sk.