You are here

Miestne správy

Obrázok k článku
11. august 2011
Hľadáme šikovných vedúcich záujmových krúžkov rôzneho zamerania, napr. modelársky, fotografický, výtvarný ...  na rok 2012  do Karloveského centra kultúry na Molecovej 2.   Záujemcovia sa môžu hlásiť na t.č. 0903 780 032.
Obrázok k článku
10. august 2011
Informačná kampaň v súvislosti so zvýšením tarifných sadzieb mestskej hromadnej dopravy. 
Obrázok k článku
22. jún 2011
Zanietený historik a Karlovešťan Ing. Matúš Šrámek doručil na Miestny úrad Karlova Ves materiály, ktoré sa môžu týkať histórie Karlovej Vsi v latinskom jazyku. Zdrojom týchto materiálov je Archív hlavného mesta Bratislavy.

Stránky