You are here

Zasielanie stanovísk k rekonštrukcii električkovej trate

Vytlačiť

Zasielanie stanovísk k rekonštrukcii električkovej trate

20. máj 2015

Pripomíname občanom Karlovej Vsi, že svoje stanovisko k rekonštrukcii električkovej trate môžu Okresnému úradu zasielať najneskôr do 25. mája do 15:00. 

 

Stanovisko je potrebné doručiť na adresu Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Odborárske nám. 3 (vchod Májkova 3), P.O. BOX 19, 810 05 Bratislava.

 

Viac informáciií nájdete tu:

 

http://www.bratislava.sk/elektrickova-trat-dubravsko-karloveska-radiala/...

 

Základné identifikačné údaje ako aj príslušné dokumenty nájdete tu: 

 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/elektrickova-trat-dubravsko-karloveska-radiala