You are here

Výskum štatistického úradu v Karlovej Vsi

Vytlačiť

Výskum štatistického úradu v Karlovej Vsi

9. apríl 2015

V Karlovej Vsi sa v období od 9. apríla do 5. júna uskutoční prieskum Štatistického úradu SR "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)" Jeho realizáciou sa získajú údaje o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. Na Slovensku je do zisťovania zapojených takmer 500 obcí. 

 

V tomto období vybrané domácnosti v Karlovej Vsi navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa v domácnostiach preukázať osobitným poverením. 

 

Viac informácií nájdete v textovej prílohe.