You are here

Verejné prerokovanie územného generelu dopravy

Vytlačiť

Verejné prerokovanie územného generelu dopravy

16. september 2015

Vážení občania,

 

 

verejné prerokovanie územného generelu dopravy s obyvateľmi, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 17. 09. 2015 o 16.30 h. v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca.

 

Informácie o územnom generele nájdete tu: http://www.bratislava.sk/uzemny-generel-dopravy/d-11046681

 

Pozvánku na verejné prerokovanie nájdete v prílohe.