You are here

Pridajte sa k iniciatíve proti hazardu v Karlovej Vsi

Vytlačiť

Pridajte sa k iniciatíve proti hazardu v Karlovej Vsi

3. jún 2015

Vážení Karlovešťania, 

 

Mestská časť Karlova Ves je jedným zo zakladajúcich členov iniciatívy za zákaz hazardných hier na území nášho mesta. 

 

Pristúpili sme k tomuto kroku z veľmi jasného dôvodu - v súčasnosti nemajú mestské časti ani ich obyvatelia žiadne efektívne páky na reguláciu herní. Pritom ich v našom okolí každoročne pribúda.

 

Reakcie obyvateľov ale aj naše vlastné poznatky hovoria za ich reguláciu alebo zákaz. Herne podporujú závislosť na hazardných hrách a v ich okolí dochádza k narušovaniu verejného poriadku. 

 

Podľa súčasnej legislatívy je jedinou možnosťou ich regulácie obecná petícia. V prípade Bratislavy to znamená nazbierať 120 000 podpisov. Je to veľké číslo, no veľký je aj počet tých, ktorí sú s existenciou herní nespokojní.

 

Je dôležité, aby sa na iniciatíve podieľali aj občania, ktorí s herňami nesúhlasia. Stačí si vytlačiť podpisový hárok alebo si ho vyzdihnúť na miestnom úrade. Distribuovať ho medzi známych, na miesta kde by ľudia petíciu radi našli a mohli podpísať.

 

Prvým miestom v Karlovej Vsi, kde môžete petíciu podpísať alebo si zobrať podpisové hárky je Miestny úrad Karlova Ves na námestí sv. Fratniška 8.

 

Petíciu si taktiež môžte vytlačiť z nasledovného odkazu.

 

Ďakujeme!