You are here

Prenájom nebytových priestorov v Karlovej Vsi

Vytlačiť

Prenájom nebytových priestorov v Karlovej Vsi

29. jún 2015

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na nebytové priestory v Karlovej Vsi, konkrétne v lokalitách Jurigovo námestie a Hany Melíčkovej. 

 

Súťažné návrhy je možné predkladať do 21.8. 2015.

 

http://www.bratislava.sk/najom-nebytoveho-priestoru-jurigovo-namestie/d-...

 

http://www.bratislava.sk/najom-nebytovych-priestorov-h-melickovej-11a/d-...