You are here

Parkovanie v blízkosti kontajnerových stojísk

Vytlačiť

Parkovanie v blízkosti kontajnerových stojísk

20. apríl 2015

V uplynulom týždni sme zaznamenali tri prípady, keď vozidlá svojim parkovaním zabránili vyneneseniu smetí z kontajnerových stojísk. Vyzývame preto občanov, aby parkovali ohľaduplne a nechávali dostatok priestoru pre prístup nákladných áut zabezpečujúcich odvoz odpadu. Odvoz odpadu sa vykonáva najmä v ranných hodinách od pondelka do piatku.