You are here

Oznámenie pre užívateľov školského bazéna

Vytlačiť

Oznámenie pre užívateľov školského bazéna

14. september 2015

V súvislosti so začiatkom školského roka si Vás dovoľujeme informovať o situácii s prevádzkovaním bazéna nachádzajúceho sa v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava.

Vzhľadom na skutočnosť, že prvoradým záujmom mestskej časti týkajúcej sa prevádzky nebytových priestorov je ich bezpečné a optimálne využívanie a na základe množiacich sa technických problémov a pribúdajúcich sťažností na kvalitu vody a nedostatočné osvetlenie, mestská časť dala v súčasnosti vypracovať odborný posudok technického a hygienického stavu bazéna.

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves bude v otázke sprevádzkovania a sprístupnenia bazéna postupovať v súlade so zisteniami a závermi, ktoré vyplynú z odborného posudku.

Široká verejnosť (obyvatelia Karlovej Vsi) bude o zistených skutočnostiach informovaná.