You are here

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Spieszovej 2

Vytlačiť

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Spieszovej 2

6. júl 2015