You are here

Karloveský Garage Band Contest

Vytlačiť

Karloveský Garage Band Contest

11. august 2015

Máš už dosť toho, že o tebe nie je počuť ? Chceš sa predstaviť pred publikom a súťažiť o možnosť odohrať koncert na Karloveských hodoch a honorár 300 euro? Tak sa zapoj do Karloveského Garage Band Contest a ukáž sa Bratislave!

Registruj sa zadarmo na: sutaz@cinuba.sk

Súťaž Garage Band Contest vznikla spoluprácou mestskej časti Karlová Ves a občianskeho združenia ČINUBA – Činnosti umeleckej Bratislavy.
 

Informácie:

Do súťaže sa môžu zapojiť hudobníci všetkých hudobných žánrov.

Registrácia do 16.8.2015
Facebook hlasovanie od 17.8.2015. do 23.8.2015. Udalosť na Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/events/1483161198662680/

Vyhodnotenie postupujúcich hudobníkov 24.8.2015

 

Program:
27.8.2015 od 17:00 do 21:30 vystúpenia súťažiacich
Hlasovanie sa ukončuje po odohraní posledného vystúpenia
Vyhodnotenie víťaznej kapely o 21:50.

Registrácia:
Pre zaregistrovanie kapely do súťaže je nutné zaslať nasledovné podklady:
• informácie o hudobníkoch (vznik, štýl, členovia,...),
• nahrávku, prípadne profil hudobníkov na bandzone (nie je nutnosť štúdiovej nahrávky)
• fotku hudobníkov
• kontaktné údaje

Facebook hlasovanie:
Hlasovanie na Facebook-u bude prostredníctvom „lajkov“ na fotky kapiel. Prvých 6 hudobníkov s najväčším počtom „lajkov“ postupuje do hlavnej súťaže 27.8.2015

 

Line up kapiel:
Hudobníci budú hrať v poradí v akom skončili v hlasovaní na Facebook-u.

Hlasovanie:
Každý návštevník, ktorý sa bude chcieť zapojiť do hlasovania môže tak urobiť v stánku Karlovej vsi, kde po zaevidovaní dostane 6 hlasovacích lístkov. Hlasovacími lístkami môže zahlasovať za ľubovoľného hudobníka v ľubovoľnom počte lístkov. Každý návštevník môže dostať hlasovacie lístky iba raz. Hudobníci budú mať pridelené hlasovacie urny do ktorých sa budú vhadzovať hlasovacie lístky. Urny budú zapečatené aby sa predišlo špekuláciám.

 

Pravidlá
• program maximálne na 30 minút
• nástroje a potrebné koncertné vybavenie, alebo si ho vie zaobstarať
• Hudobníci hrajú svoju tvorbu
• Texty nie sú rasistické a nepodnecujú nenávisť voči určitým skupinám ľudí a nehlásia sa k žiadnej extrémistickej organizácii.
• Na zaradenie do súťaže nie je právny nárok, vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné, ceny alebo výhry získané v rámci súťaže nemožno meniť či preplatiť v hotovosti.
• Svojou účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže.
• Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu v pravidlách súťaže.
• Diváci sú povinní svojim správaním nenarúšať priebeh súťaže. V prípade porušenia tohto pravidla môže organizátor vyvodiť patričné následky.