You are here

Karloveská Senioranka na prehliadke speváckych súborov

Vytlačiť

Karloveská Senioranka na prehliadke speváckych súborov

20. máj 2015

Dňa 16.5. sa spevácky súbor Senioranka zúčastnil na 12. ročníku krajskej prehliadky speváckych súborov v Pezinku. Prezentovali sa krásnymi ľudovými pesničkami a niektoré súbory mali aj nádherné ľudové kroje. Senioranka sa prezentovala ľudovými pesničkami Slovenská zem krásna, Nová Ves, Za horami, za dolami, Dolina dolina. 

 

Seniori spievali pre radosť a víťaz sa zúčastní na celoslovenskom vystúpení v Prešove.