You are here

Karlova Ves má inšpektora verejného poriadku

Vytlačiť

Karlova Ves má inšpektora verejného poriadku

10. jún 2015

Podobne ako v Starom Meste, aj Karloveský Inšpektor verejného poriadku bude môcť pokutovať porušenia všeobecne záväzných nariadení. Dozerať bude aj na čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, rovnako bude kontrolovať aj okolie prevádzok a stavieb.

 

V Karlovej Vsi od júna pôsobí inšpektor verejného poriadku. Spolu so Starým Mestom je tak jedinou mestskou časťou v Bratislave, ktorá má v službách inšpektora verejného poriadku s oprávnením pokutovať porušenia všeobecne záväzných nariadení.

Inšpektor verejného poriadku bude kontrolovať dodržiavanie čistoty v mestskej časti – nelegálne skládky, nepovolený záber verejného priestranstva, znečisťovanie prostredia. Taktiež bude kontrolovať prevádzky, poriadok okolo stavieb a prevádzok alebo povolenia reklamných plôch.

„Je to náročné povolanie, ktoré vyžaduje asertívnosť a rozhodnosť. Musí to byť človek zdvorilý, no zároveň rázny. Nám sa podarilo získať jedného z najlepších inšpektorov v meste, ktorý navyše našu mestskú časť veľmi dobre pozná,“povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

„V Starom Meste dokázali piati inšpektori verejného poriadku vybrať na nedopravných pokutách viac, než mestská polícia v celej Bratislave,“ povedal vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia Michal Drotován.

Prvý mesiac bude prechodný, počas ktorého bude inšpektor dokumentovať podnety občanov, ale nebude ešte udeľovať pokuty. Od júla už začne pracovať v plnom režime, uvádza sa v tlačovej správe z MÚ Karlova Ves.