You are here

Miestna knižnica

Vytlačiť

Miestna knižnica

Jurigovo nám. 9,  842 62 Bratislava
Tel. kontakt:  02 / 654 23 528
 
VÝPOŽIČNÝ ČAS  September – Jún
 
Pondelok 31.8 bude otvorené od 13:00 do 19:00. Utorok 1.9. bude knižnica zatvorená
 
Pondelok
9.00 – 12.00  hod.
12.30 – 19.00  hod.
Utorok
9.00 – 12.00  hod.
12.30 – 19.00  hod.
Streda
9.00 – 12.00  hod.
12.30 – 19.00  hod.
Štvrtok
9.00 – 12.00  hod.
12.30 – 19.00  hod.
Piatok
 - - - - - - - - - - - - -
13.00 – 16.00  hod.
 
Vybrané knihy z katalógu Miestnej knižnice je možné rezervovať na e-mailovej adrese:
Knihy možno rezervovať v maximálnom počte 4 ks. Rezervácia trvá 24 hodín.
Počas skúšobnej prevádzky virtuálnej knižnice je rezervácia kníh bezplatná.
 
Fotogaléria tu
 
CENNÍK SLIŽIEB A POPLATKOV
1. Členské poplatky
 • čitatelia nad 15 rokov ročný členský poplatok: 3,32 EUR = 100,- Sk
 • čitatelia do 15 rokov ročný členský poplatok: bezplatne
2. Poplatky z omeškania
 • 1. písomná upomienka: 0,66 EUR = 20,- Sk + 0,50 EUR = 15,- Sk za každý začatý 3-týždňový termín
 • 2. písomná upomienka: 1,66 EUR = 50,- Sk + 0,50 EUR = 15,- Sk za každý začatý 3-týždňový termín
 • 3. písomná upomienka: 3,32 EUR = 100,- Sk + 0,50 EUR = 15,- Sk za každý začatý 3-týždňový termín
 • čitateľom s e-mailovou adresou bude na 18. deň výpožičky poslané upozornenie o vrátení výpožičiek. Toto upozornenie nahrádza 1. písomnú upomienku a je bezplatné. 2. a 3. upomienka sú už spoplatnené.
3. Náhrady strát a škôd
3.1 pri strate čitateľského preukazu
 • pri prvej strate preukazu čitateľ zaplatí 1,66 EUR = 50,- Sk za vystavenie nového preukazu +manipulačný poplatok 0,33 EUR = 10,- Sk
 • pri druhej strate preukazu čitateľ zaplatí 1,66 EUR = 50,- Sk za vystavenie nového preukazu+ manipulačný poplatok 0,66 EUR = 20,- Sk
 • pri tretej a každej ďalšej strate preukazu čitateľ zaplatí 1,66 EUR = 50,- Sk za vystavenie nového preukazu+ manipulačný poplatok 1,00 EUR = 30,- Sk

3.2 pri strate vypožičaného diela
 • vrátenie toho istého titulu
 • na náklady čitateľa zhotovenú viazanú fotokópiu toho istého titulu a vydania
 • úhrada dvojnásobku výšky obstarávacej ceny knižničnej jednotky
 • úhrada manipulačného poplatku 3,32 EUR = 100,- SK (týka sa predošlých bodov)
4. Poplatky za špeciálne služby
4.1 elektronické rezervovanie knižničných dokumentov
 • pri zaregistrovaní do systému, si zaplatí kredit 6,64 EUR = 200,- Sk, z ktorého mu bude pri prípadnom nevyzdvihnutí rezervovanej knihy do 24 hodín odrátaných 0,66 EUR = 20,- Sk za každú knižničnú jednotku
 • po prečerpaní bonusového kreditu 1,99 EUR = 60,- Sk, ktorý dostane každý čitateľ
4.2 Kopírovanie knižničných dokumentov (strany z kníh a pod.)
 • A4 jednostranne: 0,07 EUR = 2,- Sk
 • A4 obojstranne: 0,13 EUR = 4,- Sk
4.3 Internet
 • 1 minúta: 0,03 EUR = 1,- Sk
 • vytlačenie formulára A4 z internetu - ľubovoľný text: 0,07 EUR = 2,- Sk
 • vytlačenie obrázku: 0,66 EUR = 20,- Sk
 • vytlačenie formulára zo stránky www.karlovaves.sk: bezplatne
Miestna knižnica v Karlovej Vsi je riadená Miestnym úradom v Karlovej Vsi. Je umiestnená v objekte Jurigovo námestie 9. V súlade s Knižničným a Výpožičným poriadkom MK KV plní dôležité úlohy v oblasti vzdelávania, výchovy, využívania voľného času obyvateľov Karlovej Vsi, ale aj ostatných obyvateľov hlavného mesta. Poskytuje služby všetkým vekovým, sociálnym aj profesným skupinám používateľov. V súčasnosti knižnica eviduje 28 632 knižných jednotiek. Počet stálych zaregistrovaných čitateľov je 1 602, z toho je 785 čitateľov do pätnástich rokov. Knižnicu navštívilo v minulom roku 15 996 čitateľov.
Pracovníčky knižnice uplatňujú rôzne individuálne a kolektívne formy práce. Kolektívne podujatia venujú deťom zo základných škôl. Rozšírenou formou odbornej výchovy používateľov je informačná príprava pre základné školy, kde sa deti naučia orientovať v knižnici, v knižničných dokumentoch a používať katalógy. Poskytujú aj bibliograficko-informačné služby, t. j. čitateľom vyhľadajú potrebné informačné pramene či už v encyklopédiách, alebo v iných knižničných dokumentoch.V príjemnom prostredí si tu môžu návštevníci prečítať dennú tlač, študovať vybranú literatúru, prípadne použiť internet. K dispozícii sú tri počítače.