You are here

Mestská polícia

Vytlačiť

Mestská polícia

Mestská polícia hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - www.minv.sk
 
OKRSKOVÁ STANICA
Dúbravka
 
Tel. kontakt:    02/ 645 34 351
stála služba:  0902 921 180
 
OKRSKOVÉ ODDELENIE
MČ Karlova Ves
 
Kontakt:   Miestny úrad Karlova Ves
                  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
                  č. d.: 160 / prízemie
 
Tel. kontakt:  02/602 59 160
 
Stránkové hodiny:
podelok   13.00 - 17.00  h / st. inšp. Vladimír KOVÁČ
streda      13.00 - 17.00  h / str. Ondrej ĎURČO
 
Okrskári MsP Karlova Ves:
 
st. inšp. Vladimír KOVÁČ 
okrsok Mlynská dolina
Tel. konakt: 0902 921 717
 
 
str. Ondrej ĎURČO
okrsok Karlova Ves

Tel. kontakt: 0902 921 711

Občania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves môžu zároveň svoje poznatky týkajúce sa porušovania právnych predpisov telefonicky nahlasovať aj na operačné pracovisko OS MsP Dúbravka na číslo 
02/ 645 34 351, prípadne na skrátené číslo mestskej polície 159.

Prílohy: Tlačové správy Policajného zboru v Bratislave