You are here

Matričný úrad a ohlasovňa obyvateľov

Vytlačiť

Matričný úrad a ohlasovňa obyvateľov

Vedúci/a :

LUKNÁROVÁ Eliška, tel. kontakt: 02/602 59 104, 02/602 59 168

 

Matričný úrad:

LUKNÁROVÁ Eliška, tel. kontakt: 02/602 59 104, 02/602 59 168

JAŠŠOVÁ Jana, Bc., tel. kontakt: 02/602 59 168

BOLÍKOVÁ Andrea, Bc., tel. kontakt: 02/602 59 168

 

Ohlasovňa pobytu obyvateľov:

CHLEBOVÁ Martina, Bc., tel. kontakt: 02/602 59 169

CHROMEKOVÁ Eva, tel. kontakt: 02/602 59 170


Prihlásenie trvalého pobytu pre mestské časti Bratislava-Karlova Ves, Dúbravka, Devín a Lamač

Tlačivá a formuláre
Sadzobník správnych poplatkov