You are here

Materské školy

Vytlačiť

Materské školy

Materská škola, Adámiho 11

841 05 Bratislava 
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Helena Hudecová 
Tel. číslo: 02/ 654 23 045
 

Materská škola, Borská 4
841 04 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Adriana Reháková
Tel. číslo: 02/ 654 25 703 
 

Materská škola, Suchohradská 3
841 04 Bratislava 
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: PhDr. Oľga Mitrová 
Tel. číslo: 02/ 654 25 229
 

Materská škola, Kolískova 14
841 05 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Mgr. Alena Marušincová 
Tel. číslo: 02/ 653 12 781
 

Materská škola, Ladislava Sáru 3
841 04 Bratislava 
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Jana Palčáková
Tel. číslo: 02/ 654 20 028  
 

Materská škola, Majerníkova 11
841 05 Bratislava 
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Iveta Ryzá
Tel. číslo: 02/ 653 12 319
 

Materská škola, Pod Rovnicami 1
841 05 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Jana Čechova 
Tel. číslo: 02/ 654 20 908
 
 
Materská škola, Ľudovíta Fullu 12
841 05 Bratislava 
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves  
riaditeľka školy: Eva Jurská
Tel. číslo: 02/ 653 13 525

Materská škola, Majerníková 60 
841 05 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Karlova Ves
Riaditeľka školy: Mgr. Ľubomíra Hírešová 
Tel. číslo: 0907 929 577
 

Spojená škola Mokrohájska 3
pre žiakov s telesným postihnutím - Materská škola, Základná škola, Gymnázium, Obchodná akadémia
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava
Riaditeľ školy: RNDr. Ivan Ištok
Tel. číslo: 02/ 547 71 826