You are here

Kontakty

Vytlačiť

Kontakty

 
 
ADRESA
Miestny úrad Karlova Ves
Námestie sv. Františka č. 8
842 62 Bratislava
 
Tel. kontakt: 02/ 602 59 111
Fax: 02/ 654 26 469
 
Poskytnutie informácií: info@karlovaves.sk
 
Oficiálne podanie tlačiva, žiadosti alebo iného podania do podateľne miestneho úradu prostredníctvom e-mailu: podatelna@karlovaves.sk
 

STAROSTKAMUDr. Dana ČAHOJOVÁÁ
Dana ČAHOJOVÁ, Tel. kontakt: 02/ 602 59 111
 
 
 
ZÁSTUPCA STAROSTU
ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr. PhDr., e-mail: branislav.zahradnik@karlovaves.sk
 
KANCELÁRIA STAROSTKY
Ing. BUKOVENOVA Viera, Tel. kontakt: 02/ 602 59 228. e-mail: viera.bukovenova@karlovaves.sk
Mgr. NEUWIRTHOVÁ Lucia, Tel. kontakt: 02/ 602 59 229 e-mail:lucia.neuwirthova@karlovaves.sk
 
 

PREDNOSTA
Ján HRČKA
 

Tel. kontakt: 02/ 602 59 111
E-mail: prednosta@karlovaves.sk

 

 

ODDELENIE PREDNOSTU, KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI

 
 
SKALNÍK Michal, poverený kontaktom s médiami,Tel. kontakt: 02/ 602 59 277 a 0940 634 109 e-mail: michal.skalnik@karlovaves.sk
BERKOVÁ Andrea, Bc., Tel. kontakt: 02/602 59 232, e-mail: andrea.berkova@karlovaves.sk
 
INFORMAČNÁ KANCELÁRIA A PODATEĽŇA
 
Vedúci/a :
ŠPEJL Miroslav, Mgr. MVDr., Tel. kontakt: 02/602 59 166 e-mail: miroslav.spejl@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
SMUTNÁ Monika, Tel. kontakt: 02/602 59 162 e-mail: monika.smutna@karlovaves.sk
PÁSTOROVÁ Sabína Mária Mgr., Tel. kontakt: 02/ 602 59 151 e-mail: sabina.pastorova@karlovaves.sk
JAHNOVÁ Kristína, tel. kontakt: 02/602 59 101, 02/602 59 163 e-mail: kristina.jahnova@karlovaves.sk
KRÁLOVÁ Dáša, tel. kontakt: 02/602 59 101, 02/602 59 163 e-mail: dasa.kralova@karlovaves.sk
KAKAŠOVÁ Marcela, tel. kontakt: 02/602 59 101 e-mail: marcela.kakasova@karlovaves.sk
 
 

MIESTNY KONTROLÓR 
 
DZIVJÁKOVÁ Zuzana, Ing.,  Tel. kontakt: 02/602 59 225, E-mail: zuzana.dzivjakova@karlovaves.sk
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAČNÉ ODDELENIE
 
E-mail oddelenia : organizacne@karlovaves.sk
 
Vedúci/a : 

KOSNÁČ Gabriel, Ing. Tel. kontakt: 02/602 59 211, e-mail: gabriel.kosnac@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
 
BEŇO Adam, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 262 e-mail: adam.beno@karlovaves.sk
ŠABÍKOVÁ Vladimíra, Ing. arch., tel. kontakt: 02/602 59 210 e-mail: vladimira.sabikova@karlovaves.sk
SÚLOVEC Matúš, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 208, e-mail: spravca@karlovaves.sk
RATAJ Michal, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 208, e-mail: michal.rataj@karlovaves.sk
 
Matrika:
LUKNÁROVÁ Eliška, tel. kontakt: 02/602 59 104, 02/602 59 168 e-mail: eliska.luknarova@karlovaves.sk
JAŠŠOVÁ Jana, Bc., tel. kontakt: 02/602 59 168 e-mail:jana.jassova@karlovaves.sk
Bc. BOLÍKOVÁ Andrea, tel. kontakt: 02/602 59 168 e-mail: andrea.bolikova@karlovaves.sk
 
Ohlasovňa obyvateľov:
CHROMEKOVÁ Eva, tel. kontakt: 02/602 59 170  e-mail: eva.chromekova@karlovaves.sk
CHLEBOVÁ Martina, Bc., tel. kontakt: 02/602 59 169  e-mail: martina.chlebova@karlovaves.sk
 

ODDELENIE PRÁVNE A MAJETKOVÉ
 
E-mail oddelenia: pravne@karlovaves.sk
 

Vedúci/a : 

MAHĎÁKOVÁ Janka, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 251, e-mail: janka.mahdakova@karlovaves.sk

 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
TARBAJ Matej, Mgr., Tel. kontakt: 02/602 59 250, matej.tarbaj@karlovaves.sk
SIMANIČOVÁ Čedomírka, Mgr., Tel. kontakt: 02/602 59 250 e-mail: cedomirka.simanicova@karlovaves.sk
OSRMANOVÁ Eva, Mgr., Tel. kontakt: 02/602 59 248 e-mail: eva.osrmanova@karlovaves.sk
KITANOVIČOVÁ Jarmila, tel. kontakt: 02/602 59 248 e-mail: jarmila.kitanovicova@karlovaves.sk
KOVÁČOVÁ Mária, Mgr. Tel. kontakt: 02/602 59 221 e-mail: maria.kovacova@karlovaves.sk
GULLAR Darina, JUDr., tel. kontakt: 02/602 59 220 e-mail: darina.gullar@karlovaves.sk
PECEŇ Pavol, tel. kontakt: 02/602 59 265 e-mail: pavol.pecen@karlovaves.sk
LITAVSKÁ Veronika, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 220, 02/602 59 265, e-mail: veronika.litavska@karlovaves.sk
 

EKONOMICKÉ ODDELENIE
 
E-mail oddelenia: ekonomicke@karlovaves.sk
 
Vedúci/a : 

PÁSTOROVÁ Mária, Mgr., Tel. kontakt: 02/602 59 244
 
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :

KRAIC Ilona, Mgr. Tel. kontakt: 02/602 59 160 e-mail: ilona.kraic@karlovaves.sk, všetky žiadosti týkajúce sa akcií (verejných podujatí) 

AUGUSTÍNOVÁ Renáta, tel. kontakt: 02/602 59 241 e-mail: renata.augustinova@karlovaves.sk
KRÁLKOVÁ Magdaléna, tel. kontakt: 02/602 59 240 e-mail: magdalena.kralkova@karlovaves.sk
ŠPODOVÁ EVA, tel. kontakt: 02/602 59 241 e-mail: eva.spodova@karlovaves.sk
MOZOLÁKOVÁ Eva, Tel. kontakt: 02/602 59 159 e-mail: eva.mozolakova@karlovaves.sk
KARASOVÁ Zorka, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 246 e-mail: zorka.karasova@karlovaves.sk
PLEUKOVÁ Alena, tel. kontakt: 02/602 59 240 e-mail: alena.pleukova@karlovaves.sk
CHNAPKOVÁ Veronika, Bc., tel. kontakt: 02/602 59 245 e-mail: veronika.chnapkova@karlovaves.sk
PIROVITS Monika, e-mail: monika.pirovits@karlovaves.sk
 

ODDELENIE ŠKOLSTVA
 
E-mail oddelenia: skolstvo@karlovaves.sk
 
Vedúci/a

JURKOVIČOVÁ Marta, Mgr. Tel. kontakt: 02/602 59 237 e-mail: marta.jurkovicova@karlovaves.sk
 

 
 
 
Školský úrad :
ŠIKROVÁ Marta, PhDr. Tel. kontakt: 02/602 59 237 e-mail: marta.sikrova@karlovaves.sk
 
 

ODELENIE HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY 
 
 

Vedúci/a : 

HORÍNEK Anton, tel. kontakt: 02/602 59 191, e-mail: anton.horinek@karlovaves.sk

 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
MAJER Lukáš 
BRNA Daniel, vedúci verejnoprosp. služieb, tel. kontakt: 02/602 59 165 e-mail: daniel.brna@karlovaves.sk
GOBAN Milan
KOSTOLNÍK Milan
SOPÓCI Peter
BARBORÍKOVÁ Katarína, tel. kontakt: 02/602 59 164, e-mail: katarina.barborikova@karlovaves.sk
HORVÁTOVÁ Helena, tel. kontakt: 02/602 59 164, e-mail: helena.horvatova@karlovaves.sk
ZEMANOVÁ Alžbeta, tel. kontakt: 02/602 59 164, e-mail: alzbeta.zemanova@karlovaves.sk
DEWALD Katarína, Mgr., e-mail: katarina.dewald@karlovaves.sk
HUNYADY Ladislav, tel. kontakt: 02/602 59 164
TOMKOVIČ Boris, tel. kontakt: 02/602 59 191
 
 

ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA

 

E-mail: uzemnyplan@karlovaves.sk
 

 

Vedúci/a : 

VAŠKOVIČ Peter,  Tel. kontakt: 02/602 59 224 e-mail: peter.vaskovic@karlovaves.sk

 
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
 
KOREŇ Dušan, Ing., Tel. kontakt: 02/602 59 222 e-mail: dusan.koren@karlovaves.sk
 
 
 

ODDELENIE DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vedúci/a :
DROTOVAN Michal, tel. kontakt: 02/602 59 218 e-mail: michal.drotovan@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
GEISLEROVÁ Nadežda, tel. kontakt: 02/602 59 217 e-mail: nadezda.geislerova@karlovaves.sk
VRABEC Pavel, tel. kontakt: 02/602 59 218, e-mail: pavel.vrabec@karlovaves.sk (inšpektor verejného poriadku)
KLAUČO Michal, Bc., 02/602 59 217, e-mail: michal.klauco@karlovaves.sk
TRUBÍNYIOVÁ Halina,Mgr. Tel. kontakt: 02/602 59 215 e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk
ROSOVÁ Monika, tel. kontakt: 02/602 59 214 e-mail: monika.rosova@karlovaves.sk
PÁLENIKOVÁ Tatiana, Ing., 02/602 59 215, e-mail: tatiana.palenikova@karlovaves.sk
 
 

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ
Vedúca : 

MÓZEŠOVÁ Jana, tel. kontakt: 02/602 59 226, 0940 634 122, e-mail: jana.mozesova@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia:

 

Referát posudkových činností a opatrovateľskej služby
FRANZOVÁ Eva, Tel. kontakt: 02/602 59 167, 0940 634 124, e-mail: eva.franzova@karlovaves.sk
HÁJEKOVÁ Danka, PhDr., tel. kontakt: 02/602 59 167, 0940 634 123, e-mail: danka.hajekova@karlovaves.sk

 

Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov
KRAMÁROVÁ Anna, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 209 e-mail: anna.kramarova@karlovaves.sk
 
Senior Klub, Lackova 4
VIKTORY Igor, PhDr.,  tel. kontakt: 02/654 20 408, e-mail: skl@karlovaves.sk
 
Senior Klub Nezábudka, Tilgnerova 1
PETRÁKOVÁ Alžbeta, tel. kontakt: 02/654 29 369 e-mail: skt@karlovaves.sk
 
 
 

STAVEBNÝ ÚRAD
 
Úradné hodiny stavebného úradu
Pondelok: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Streda: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
Vedúci: 
 
PAVLOVIČ Jaroslav, Ing. tel. kontakt: 02/602 59 158 e-mail: jaroslav.pavlovic@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
 
MAJERNÍKOVÁ Zuzana, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 162 e-mail: zuzana.majernikova@karlovaves.sk
KLAČKOVÁ Katarína, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 157 e-mail: katarina.klackova@karlovaves.sk
PAULECH Andrej, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 192 e-mail: andrej.paulech@karlovaves.sk
JÁGERSKÁ Katarína, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 161 e-mail: katarina.jagerska@karlovaves.sk
ORŠULA Tomáš, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 161 e-mail: tomas.orsula@karlovaves.sk
 
 

REFERÁT KARLOVESKÉ CENTRUM KULTÚRY A KRONIKA
 
Vedúci/a : 
MAJKA Adriána, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 206, kck@karlovaves.sk, adriana.majka@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
KONÝČKOVÁ Iveta, Bc., tel. kontakt: 02/602 59 206, iveta.konyckova@karlovaves.sk
MARTINKA Ľubomír, tel. kontakt: 02/602 59 206, e-mail: lubomir.martinka@karlovaves.sk
 
REFERÁT MIESTNA KNIŽNICA
Vedúci/a : LABÁROVÁ Anna, tel. kontakt:02/654 23 528, e-mail: kniznica@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
MULLEROVÁ Miloslava, tel. kontakt: 02/654 23 528
STEFANIOVÁ Katarína, tel. kontakt: 02/ 654 23 528