You are here

Superstar Svrčia 2015

Superstar Svrčia 2015

 Na tohtoročnej súťaži sme mali hostí: manželku japonského veľvyslanca v Bratislave,p. Sadloň - riaditeľ gymnázia L.Sáru a študenti gymnázia z Vazovovej ul.,speváčky Kristínu a Andrejku Zimányiovú, ktoré boli zároveň aj porotou

15. jún 2015 - 11:46