You are here

Slávnostná akadémia MŠ Majerníkova 60

Slávnostná akadémia MŠ Majerníkova 60

Slávnostná akadémia MŠ Majerníkova 60 pri príležitosti ukončenia dochádzky predškolákov do materskej školy.

12. jún 2015 - 10:29