You are here

Počítačový kurz pre seniorov na ZŠ Karloveská 61

Počítačový kurz pre seniorov na ZŠ Karloveská 61

V spolupráci zo ZŠ Karloveská 61 sme v mesiaci október otvorili ďalší počítačový kurz pre seniorov.

 

Foto: Mária Juhásová  

28. október 2014 - 15:22