You are here

Karloveské hody 2014 (26. 9.) - Pokračovanie

Karloveské hody 2014 (26. 9.) - Pokračovanie

Fotogaléria obsahuje:

 

- Otvorenie hodov, stavanie hodového stromu, viazanie hodového strapca, 

- Senioranka (folklórna skupina),

- Grinavanka (dychová skupina) 

- Tradičný sprievod ku kostolu svätého Michala v sprievode mažoretiek ISIS a

   Grinavanky,

- Svätá omša v kostole svätého Michala, 

- Sprievod ku krížu na Svrčej ulici (podávanie gulášu),

- Modlitba za zosnulých Karlovešťanov, 

 

Foto: Patrícia Brestovanská 

 

1. október 2014 - 10:31