You are here

Karloveské hody 2014 (26. 9. )

Karloveské hody 2014 (26. 9. )

Olympiáda žiakov karloveských škôl (A. Dubčeka, Veternicová, Karloveská, Tilgnerová) na Majerníkovej ulici. 

 

Fotky zo súťaží vo futbale sa ešte pridajú. :) 

 

Foto: Patrícia Brestovanská 

30. september 2014 - 13:04