You are here

Deň učiteľov

Deň učiteľov

Úvodom Vás chcem upozorniť na dôležitú skutočnosť, že nebolo ocenených 13 riaditeľov, ako bolo spomenuté v novinách Naše novinky, ale v skutočnosti bolo ocenených 15 učiteľov.

Za túto zavádzajúcu informáciu sa chcem touto formou dotknutým osobám ospravedlniť.
Za porozumenie vopred ďakujem.
 
S úctou
Patrícia Brestovanská
31. marec 2015 - 8:41