You are here

Formuláre a tlačivá - Matričný úrad a ohlasovňa pobytu obyvateľov

Vytlačiť

Formuláre a tlačivá - Matričný úrad a ohlasovňa pobytu obyvateľov

  • Späťprijatie priezviska po rozvode do 3 mesiacov (tlačivo 2a)
  • Čestné vyhlásenie (tlačivo 7)
  • Splnomocnenie (tlačivo 8)
  • Prihláška na slávnostné uvítanie dieťaťa (tlačivo 9)
  • Žiadosť o finančný príspevok pri narodení dieťaťa
  • Návrh na zrušenie trvalého pobytu (navrh_na_zrusenie_tp.rtf)
  • Súhlas s prihlásením občana na pobyt (suhlas_prihlasenie_tp.pdf)
  • Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky (žiadosť bez -ová - tlačivo.doc)