You are here

Dôležité telefónne čísla

Vytlačiť

Dôležité telefónne čísla

 
Hasičská a záchranná služba
112
Záchranná služba
112  alebo  16 155
Polícia
112  alebo  158
Mestská polícia
159  alebo  64534351  stála služba v Dúbravke
 
 
Informácie o telefónnych číslach v SR
1181
Informácie o telefónnych číslach účastníkov 
v cudzine
12 149
Vnútroštátne volanie prostredníctvom operátora
12 102
Medzinárodné volanie
prostredníctvom  operátora
12 131
Telefonické podávanie telegramov
12 127
Ohlasovňa porúch telefónnych staníc
12 129
Poruchy na prenajatých okruhoch
800 140 129
 
 
Zdravotníctvo:
 
Rýchla lekárska pomoc   
112, 16 155
Poliklinika Karlova Ves   
Pohotovosť - stomatologická  Drieňová 38
43 42 34 33
Pohotovosť – detská Kramáre Limbová 5
59 37 11 11
Pohotovosť - dospelí Strečnianska 13
63 83 38 78
Pohotovosť – súkromná stomatologická Kresánková 20
39 22 44 33 
 
 
Lekárne - stála pohotovostná služba:
 
Líščie údolie 57 
65 42 59 62
Nám. SNP 20            
54 43 29 52
Račianske mýto 1/A    
44 45 52 91
Ružinovská 12            
43 33 11 43
Strečnianska 1            
63 83 58 68
 
 
Poruchové služby:
 
Elektrina           
850 111 555
Plyn    
53 41 10 02, 53 41 47 09
Voda   
62 31 02 52, 62 31 00 82
Verejné osvetlenie         
63 81 01 51
 
 
Núdzové otvárenie dverí a trezorov:
 
Nonstop zámočnícka pohotovosť       
16 888
Núdzové otváranie trezorov    
16 888
 
 
Doprava:
 
Automotoklub Slovakia Assistance     
18 124
Vlaky - odchody, príchody     
50 58 75 65
Slovenská autobusová doprava           
0984 22 22 22
Informácie o prevádzke MHD, dopravný dispečing, Olejkárska 1          
52 96 77 51
 
 
Linky dôvery:
 
Linka dôvery toxikomanov      
54 77 63 79
Centrum pre liečbu drogových závislostí          
53 41 74 64
Linka detskej istoty       
Slovenského výboru pre UNICEF /bezplatne/
0800 11 21 12
Linka dôvery Ministerstva vnútra SR /nonstop/
55 57 11 10
Nadácia na pomoc ohrozeným deťom
62 24 99 14
Linka pomoci a poradenská služba
Ligy proti rakovine
52 96 51 48
Linka dôvery a prevencie AIDS          
59 36 91 74
Linka pomoci AIDS - stála služba
44 45 47 21
Nadácia reťaz života - spoločne proti zbytočnej smrti
0850 11 13 13
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 21
63 81 52 08, 63 81 52 09
Sloboda zvierat
16 187