You are here

Zámer MČ prenajať pozemok parc.č. 1669/243 na trhovisku DD pod predajným stánkom

Vytlačiť

Zámer MČ prenajať pozemok parc.č. 1669/243 na trhovisku DD pod predajným stánkom

24. august 2015