You are here

Zámer MČ prenajať časť pozemku parc.č. 2954/3 na vybudovanie účelovej prístupovej komunikácie

Vytlačiť

Zámer MČ prenajať časť pozemku parc.č. 2954/3 na vybudovanie účelovej prístupovej komunikácie

24. august 2015