You are here

Zámer MČ predať pozemok parc.č. 2954/108 na ulici Staré Grunty, lokalita Sitina

Vytlačiť

Zámer MČ predať pozemok parc.č. 2954/108 na ulici Staré Grunty, lokalita Sitina

24. august 2015