You are here

VÝZVA - konkurzné konanie voči dlžníkovi

Vytlačiť

VÝZVA - konkurzné konanie voči dlžníkovi

29. december 2011

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.11.2011, č.k. 4K/74/2011-25, právoplatným dňa 06.12.2011, začal súd konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Turčan - JANAD, miesto podnikania Botanická 5, Bratislava.

Súbory: