You are here

Územný plán zóny „KARLOVESKÁ ZÁTOKA“

Vytlačiť

Územný plán zóny „KARLOVESKÁ ZÁTOKA“

3. január 2012

 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves oznamuje dotknutým subjektom a ostatnej verejnosti,

že začína obstarávanie Územného plánu zóny (ÚPN-Z) v lokalite Karloveská zátoka.

 

Súbory: