You are here

OZNÁMENIE zámeru zriadiť vecné bremeno v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy na verejné osvetlenie

Vytlačiť

OZNÁMENIE zámeru zriadiť vecné bremeno v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy na verejné osvetlenie

8. október 2013