You are here

Oznámenie zámeru priamo prenajať nehnuteľný majetok - nebytové priestory v polyfunkčnom objekte na Matejkovej 20

Vytlačiť

Oznámenie zámeru priamo prenajať nehnuteľný majetok - nebytové priestory v polyfunkčnom objekte na Matejkovej 20

4. september 2015
Súbory: