You are here

OZNÁMENIE zámeru predĺžiť platnosť nájomných zmlúv

Vytlačiť

OZNÁMENIE zámeru predĺžiť platnosť nájomných zmlúv

8. október 2013