You are here

OZNAMENIE v zmysle § 82 ods.3 zakona NR SR c.543/2002 Z.z.

Vytlačiť

OZNAMENIE v zmysle § 82 ods.3 zakona NR SR c.543/2002 Z.z.

22. máj 2015