You are here

OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods.3 zákona NR SR č. 543 2002 Z.z.

Vytlačiť

OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods.3 zákona NR SR č. 543 2002 Z.z.

15. december 2014