You are here

OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z.

Vytlačiť

OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z.

17. marec 2014