You are here

OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.

Vytlačiť

OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.

18. február 2014