You are here

OZNÁMENIE o zámere prenajať nebytové priestory v KCK pre Slovenský skauting, 1. zbor Baden - Powella Bratislava

Vytlačiť

OZNÁMENIE o zámere prenajať nebytové priestory v KCK pre Slovenský skauting, 1. zbor Baden - Powella Bratislava

16. január 2014