You are here

Oznam o zámere MČ prenajať pozemky pod garážami a predĺžiť dobu nájmu na pozemky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vytlačiť

Oznam o zámere MČ prenajať pozemky pod garážami a predĺžiť dobu nájmu na pozemky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

29. september 2015