You are here

Zrušenie harmonogramu pristavovania veľkokapacitných kontajnerov

Vytlačiť

Zrušenie harmonogramu pristavovania veľkokapacitných kontajnerov

9. február 2012
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves oznamuje obyvateľom, že v súvislosti s neúmerným zvýšením poplatkov od spoločnosti OLO a.s. za pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov (VKK) v roku 2012, ruší harmonogram pristavovania VKK – až do odvolania.
    
MČ Bratislava Karlova Ves, spolu s ostatnými mestskými časťami Hl.m.SR Bratislavy,  vedú rokovania so spoločnosťou OLO a.s. a hľadajú optimálne riešenie a východisko z tejto situácie. Termín opätovného pristavovania VKK bude zverejnený na našej webovej stránke a informácia bude odoslaná všetkým správcovským spoločnostiam a spoločenstvám vlastníkov bytov.
 
Referát ekológie zelene
MiÚ  MČ  Bratislava-Karlova Ves